Szkolenia pierwszej pomocy organizowane są w systemie
FIRST AID CERTIFICATION CENTRE OF LONDON.

Ta forma edukacji gwarantuje:

 • profesjonalną organizację proponowanych form kształcenia oraz kompetencje dydaktyczne kadry kształcącej,
 • aktualne wytyczne w zakresie pierwszej pomocy opracowywane przez ILCOR – Międzynarodowy Komitet ds. Resuscytacji,
 • przestrzeganie standardów edukacyjnych w ramach prowadzonych kursów i szkoleń,
 • odpowiednie warunki i materiały szkoleniowe,
 • łatwe przyswojenie wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • możliwość otrzymania podręcznika i certyfikatu FACC.

Szkolenia to krótkie formy edukacyjne (3-5 godzin lekcyjnych), które zapewniają zapoznanie się z podstawowymi treściami udzielania pierwszej pomocy. W famach działalności FACC szkolenia nie kończą się egzaminem. Formą zaliczenia jest ocena umiejętności ratowniczych prowadzona przez cały czas zajęć. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie wystawiane przez organizatora z poszczególnej formy szkoleń.

Innymi formami edukacyjnymi są kursy które trwają powyżej 5 godzin i kończą się dodatkowym egzaminem w formie testu.

Realizowane formy szkoleń:

 • Podstawowe szkolenie pierwszej pomocy z resuscytacją krążeniowo – oddechową osoby powyżej 8 roku życia.
 • Podstawowe szkolenie pierwszej pomocy z resuscytacją krążeniowo – oddechową osoby poniżej 8 roku życia.
 • Szkolenie podstawowego zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED.
 • Kurs lub podstawowe szkolenie pierwszej pomocy dla nauczycieli.
 • Kurs czynności ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia i dodatkowej pomocy wobec osób powyżej 8 roku życia.
 • Kurs czynności ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia wobec dorosłych, dzieci i niemowląt oraz dodatkowej pomocy wraz z użyciem AED - kompletny kurs ratowników pierwszego kontaktu.


Podczas szkoleń używany jest wysokiej klasy sprzęt do nauki pierwszej pomocy, w tym:

 • fantom Little Anne (osoba dorosła),
 • fantom Little Junior (dziecko),
 • fantom Anne Baby (niemowlę),
 • defibrylator zewnętrzny serca AED,
 • podstawowy sprzęt medyczny (resuscytator, kołnierz ortopedyczny, extraktor jadu, itp.)
 • podstawowe środki opatrunkowe i dezynfekujące.